“МЭЗ” ХХК-ний УРИА:

  • Монгол инженерийн ухааныг дэлхийд танигдсан технологийн хамт таньд хүргэнэ.

 “МЭЗ” ХХК-ний ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

  • Эрч хүчээр дүүрэн ажилчид
  • Эрх үүргээ ухамсарласан удирдлага
  • Эвлэлдэн нэгдсэн хүчирхэг компани байна.