Монгол Улс Эрчим Хүчний Яам                               Дугаар 304/15

 

 • 1.2 0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 3.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 4.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай даралтат савны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 5.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай шугам хоолойн ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 8.2 40.0кгх/см2 –аас дээш даралтанд ажилладаг тоноглолын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 2.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10кВ,
 • 6 Хоёрдогч коммутацын ажлууд болон хэмжилт туршилт, тохируулгын бүх төрлийн ажлууд,
 • 7 Өрлөг дулаалга бэхэлгээ болон тулгуур хийц хэмжилт, үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлт

 

Монгол Улс Барилга хот байгуулалтын яам                     Дугаар БУ11-1353/15

 

 • 1.1 Барилга засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт
 • 1.2 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил /1-5 давхар хүртэл/
 • 2.1 Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • 2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт