• 1-100МВт-н эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах түүний туршилт тохируулга, дагалдах үйлчилгээ
  • 80.0кгс/см2-аас дээш даралттай шугам хоолойн угсралт, засварын ажил
  • Дунд ба нам даралтын зуухны угсралт, засварын ажил
  • Турбины үндсэн ба туслах тоноглолын засвар угсралтын ажил
  • Бүх төрлийн хаалт арматурын сэргээн засварлалт, угсралт тохируулга
  • Бүх төрлийн шугам хоолой, битүү савны засвар угсралт
  • Өндөр зэрэглэлийн цахилгаан, хийн болон аргон гагнуурын ажил
  • Бүх төрлийн халаагч, насос, эргэх механизмын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга
  • Бүх төрлийн өрлөг дулаалга, дулаан тусгаарлалтын ажил
  • Газар доорхи инженерийн шугам сүлжээ, барилгын халаалт, цэвэр, бохир усны шугам хоолой, бойлерийн засвар угсралтын ажил
  • ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах.