• Нам даралтын зуухны үйлдвэрлэлт
  • Зуух, турбины эд ангийн хийц, үйлдвэрлэлт
  • Бүх төрлийн зорлогын болон механик боловсруулалтын ажил,
  • Төрөл бүрийн ган яндан, булан, хаалтны нийлүүлэлт
  • Бүх төрлийн дулаан тусгаарлах болон өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэлт